Bộ dụng cụ mở rượu vang cao cấp

Liên hệ

Bộ dụng cụ mở rượu bao gồm:

Dụng cụ mở chai rượu áp suất không khí

Dụng cụ cắt

Dụng cụ sục khí

Dụng cụ bảo quản rượu

Bộ dụng cụ mở rượu vang cao cấp

Liên hệ