Hộp rượu vang da đôi cao cấp viền vàng có logo -B6

256.000 

Kích thước: 34,5 x 26,5 x 11 cm (lọt lòng: 33,5 x 18 x 10 cm)

Trọng lượng: 1,3 kg

Số lượng chai đựng bên trong: 02 chai

Phụ kiện rượu đi kèm: có 3 món

Hộp đựng rượu bằng da cao cấp
Hộp rượu vang da đôi cao cấp viền vàng có logo -B6

256.000