Hộp rượu vang da đôi hoa văn logo A7

202.000 

Kích thước: 34,5 x 20 x 12 cm (lọt lòng 33,5 x 19 x 9,5 cm)

Trọng lượng: 1,1 kg

Số lượng chai đựng bên trong: 02 chai

Phụ kiện rượu đi kèm: có 4 món

Hộp rượu vang da đôi hoa văn logo A7

202.000