Rượu Vang Pháp Astelia Cabernet Sauvignon

Liên hệ

Xuất xứ: Pháp

Giống nho:Cabernet Sauvignon

Nồng độ: 14%

Loại vang: Vang đỏ

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Pháp Astelia Cabernet Sauvignon
Rượu Vang Pháp Astelia Cabernet Sauvignon

Liên hệ