Rượu Vang Pháp Calleis Haut Medoc

Liên hệ

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Blend

Vùng: Bordeaux

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 13%

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Pháp Calleis Haut Medoc
Rượu Vang Pháp Calleis Haut Medoc

Liên hệ