Rượu vang Pháp Chenas Quartz

970.000 

Xuất xứ: Pháp

Vùng: Beaujolais

Giống nho: Gamay

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 13% vol

Quy cách: 750ml

Rượu vang Chenas Quartz
Rượu vang Pháp Chenas Quartz

970.000