Rượu Vang Pháp Mousseux Veuve Alban Blanc

195.000 

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Blend

Nồng độ: 11% Vol

Loại vang: Vang Nổ – Vang Sủi, Rượu Vang Trắng

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Mousseux Veuve Alban Blanc
Rượu Vang Pháp Mousseux Veuve Alban Blanc

195.000