Rượu Vang Pháp Patriarche Mercurey

Liên hệ

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Pinot Noir

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 13,5% Vol

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Pháp Patriarche Mercurey
Rượu Vang Pháp Patriarche Mercurey

Liên hệ