Rượu Vang Pháp Patriarche Moulin À Vent

Liên hệ

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Gamay

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 15% Vol

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Patriarche Moulin À Vent
Rượu Vang Pháp Patriarche Moulin À Vent

Liên hệ