Rượu Vang Pháp Raymond Huet Haut Medoc

850.000 

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 14% vol

Quy cách: 750ml

Rượu Vang Raymond Huet Haut Medoc
Rượu Vang Pháp Raymond Huet Haut Medoc

850.000