Rượu vang Nam Phi Post House Missing Virgin

Liên hệ

Xuất xứ: Nam Phi

Vùng: Stellenbosch

Giống nho: Pinotage, Petit Verdot

Nồng độ: 15% Vol

Loại vang: Vang đỏ

Niên vụ: 2013

Rượu vang Post House Missing Virgin
Rượu vang Nam Phi Post House Missing Virgin

Liên hệ