Rượu vang Tây Ban Nha De La Finca Brut Sparkling Raventos

240.000 

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Vùng: Duero Valley

Giống nho: Blend

Nồng độ: 11,5% Vol

Loại vang: Vang nổ

De La Finca Brut Sparkling Raventos
Rượu vang Tây Ban Nha De La Finca Brut Sparkling Raventos

240.000