Rượu vang Tây Ban Nha N Nabot Rioja

2.350.000 

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Vùng: Rioja

Giống nho: Tempranillo

Nồng độ: 14,5% Vol

Loại vang: Vang đỏ

Niên vụ: 2008

N Nabot Rioja
Rượu vang Tây Ban Nha N Nabot Rioja

2.350.000