Rượu vang Ý PIEDELMONACO Primitivo Tagaro

1.500.000 

Giống nho: 100% Primitivo

Loại vang: Vang đỏ

Nồng độ: 15%

Nhà sản xuất: Tagaro S.R.L

Vùng: Puglia

Quy cách: 6 x 750ml

Rượu vang PIEDELMONACO Primitivo Tagaro
Rượu vang Ý PIEDELMONACO Primitivo Tagaro

1.500.000