zRượu vang Chateau Tour Pibran Pauillac

1.140.000 

Xuất xứ: Pháp

Vùng: Bordeaux

Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon

Nồng độ: 13% Vol

Loại vang: Vang đỏ

Niên vụ: 2014

Rượu vang Chateau Tour Pibran Pauillac
zRượu vang Chateau Tour Pibran Pauillac

1.140.000