Ly rượu vang đỏ tiêu chuẩn (“Standard” Red Wine Glass)

Liên hệ

  • Loại rượu vang: Rượu vang đỏ trung bình đến toàn thân có hoặc không có thành phần cay như: Zinfandel, Shiraz, Carignan, Merlot, Chianti và Malbec
  • Do miệng nhỏ, hương vị gặp lưỡi làm mềm vị cay và hương vị phong phú
Ly rượu vang đỏ tiêu chuẩn (“Standard” Red Wine Glass)

Liên hệ