Ly Rượu vang Burgundy

Liên hệ

Loại rượu vang: loại rượu vang đỏ nhẹ hơn, tinh tế hơn như: Pinot Noir, Beaujolais, Burgundy đỏ và Dolcetto

Bát lớn (rộng hơn ly Bordeaux) với đầu hẹp hơn hướng rượu vào đầu lưỡi. Cho phép người uống cảm nhận được tốt các sắc thái hương vị

Bát rộng cho phép hương thơm của rượu vang tinh tế tích lũy

Vành mỏng làm cho nó dễ uống

Ly Rượu vang Burgundy

Liên hệ