Rượu Vang Pháp Le Dragon De Quintus

Liên hệ

vùng: Bordeaux

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Nồng độ:15%

Quy cách: 6 x 750ml

Rượu Vang Le Dragon De Quintus
Rượu Vang Pháp Le Dragon De Quintus

Liên hệ