Rượu vang Tây Ban Nha Abando Crianza Rioja

660.000 

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Vùng: Rioja

Giống nho: Tempranillo

Nồng độ: 14% Vol

Loại vang: Vang đỏ

Niên vụ: 2009, 2011

Abando Crianza Rioja
Rượu vang Tây Ban Nha Abando Crianza Rioja

660.000