Rượu vang Ý CF Collefrisio A Montepulciano

950.000 

Xuất xứ: Vang Ý

Giống nho: 100% Montepulciano

Vùng: Abruzzo

Đặc điểm: Vang đỏ

Độ cồn: 14%Vol

Dung tích: 750 ml

Niên vụ: 2015

Rượu vang CF Collefrisio A Montepulciano
Rượu vang Ý CF Collefrisio A Montepulciano

950.000