Rượu vang Ý Semi Dolce QUEEN BEE

Liên hệ

Vùng: Lombardy

Giống nho: Blend

Nồng độ: 10%

Nhà sản xuất: Casa Vinicola Caldirola

Loại vang: Vang đỏ ngọt

Quy cách: 6 x 750ml