Decanter pha lê cao cấp

Liên hệ

Chiều cao: 26,8 cm

Đường kính: 22 cm

Dung lượng: 1,5 lít

Chất liệu: Pha lê

Decanter pha lê cao cấp

Liên hệ