Ly rượu vang trắng Chardonnay

Liên hệ

  • Loại rượu vang: Chardonnay và các loại rượu vang khác như: Semillon và Viognier
  • Miệng lớn hơn hướng rượu đến đầu và hai bên lưỡi, cho phép vòm miệng phát hiện vị ngọt của rượu
  • Bầu cung cấp vừa đủ để tập trung mùi thơm trong khi miệng mở lớn hơn làm cân bằng vị ngọt và axit trên vòm miệng
Ly rượu vang trắng Chardonnay

Liên hệ