Đồ rót rượu vang sục khí cao cấp

Liên hệ

Màu: Trắng

Chất liệu: Nhựa

Kích thước: 15cm x 4,5cm

Trọng lượng: 90,7 g

Đồ rót rượu vang sục khí cao cấp

Liên hệ