Ly vang trắng Montrachet Glass

Liên hệ

  • Loại rượu vang: Rượu vang trắng có ghi chú phức tạp như: Montrachet, White Burgundy, Corton-Charlemagne, Meursault
  • Bầu lớn cho phép tương tác với không khí đầy đủ và tốt hơn
  • Miệng lớn cho phép người uống ngửi thấy mùi thơm phức tạp. Cho phép rượu chảy từ mép lưỡi ra hai bên vòm miệng để nếm được vị chua và axit của rượu
Ly vang trắng Montrachet Glass

Liên hệ