Ly rượu Flute

Liên hệ

  • Loại rượu vang: Rượu vang sủi tăm hoặc rượu sâm banh bao gồm: Cava, Franciacorta, Prosecco và Asti
  • Thân ngắn đến trung bình với bầu dài, hẹp, thẳng đứng
  • Bầu giữ lại CO2 và giữ được hương vị
  • Hạt bong bóng nhanh chóng nổi lên từ đáy ly
Ly rượu Flute

Liên hệ